baner poziomy_pasek strona_glownahistoriadane_techniczneeksploatacjaobslugawarsztatbudowamoja_hondalinki

Szukaj na stronie
Sprawdzanie i regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu

Podczas normalnej eksploatacji kąt wyprzedzenia zapłonu nie ulega przestawieniu, jednak należy go sprawdzać podczas okresowej obsługi. Po zamontowaniu rozdzielacza zapłonu należy wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu. Do sprawdzenia i regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu jest potrzebny obrotomierz i lampa stroboskopowa.

 • Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i włączyć hamulec awaryjny.

W samochodzie z automatyczną skrzynką przekładniową ustawić wybierak zakresów pracy w położeniu „P” lub „N”.

 • Uruchomić o nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy, która jest osiągana, gdy wentylator chłodnicy włączy i wyłączy się dwa razy.
 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej.
 • Wyciągnąć 2-stykowe złącze obsługowe (1, rys. H-2224) za schowkiem i mostkować obie końcówki krótkim przewodem (2).

Uwaga. W żadnym wypadku nie należy mostkować końcówek 3-stykowego złącza do przesyłania danych (3).

 • Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego.
 • Podłączyć lampę stroboskopową (1, rys. H-2225) do przewodu wysokiego napięcia 1 cylindra za pomocą zacisku indukcyjnego (2) i oświetlić znaki kąta wyprzedzenia zapłonu.
 • Kąt wyprzedzenia zapłonu ustawiony właściwie, jeśli czerwony znak (1, rys. H-2226) na kole pasowym wału korbowego zatrzymuje się pozornie podczas oświetlania przy znaku odniesienia (2) na pokrywie paska zębatego. Pozycja (3) na rys. H-2226 – biały znak GMP.
 • Jeśli znaki kąt wyprzedzenia zapłonu nie pokrywają się, poluzować śruby mocujące (1, rys. H-2227) i skorygować kąt wyprzedzenia zapłonu, obracając rozdzielacz zapłonu.
 • Należy obracać obudowę rozdzielacza zapłonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli kąt wyprzedzenia zapłonu ma być przestawiony w kierunku „wcześniejszego” zapłonu (A, na rys. H-2227). Jeśli obudowa rozdzielacza zapłonu zostanie obrócona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, kąt wyprzedzenia zapłonu jest przestawiony w kierunku „późniejszego” zapłonu (B).
 • Dokręcić śruby mocujące rozdzielacz zapłonu momentem 25 Nm.
 • Sprawdzić ponownie i w razie potrzeby wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu.
 • Zatrzymać silnik, wyłączyć zapłon.
 • Odłączyć przyrządy pomiarowe o przewód mostkujący.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego (patrz „Sprawdzanie prędkości obrotowej biegu jałowego i zawartości CO w spalinach”).

Copyright © Honda Civic 5 gen 2008, admin, idea & graphics by Molekss
Firefox Ubuntu.pl Gimpuj.info