baner poziomy_pasek strona_glownahistoriadane_techniczneeksploatacjaobslugawarsztatbudowamoja_hondalinki

Szukaj na stronieRegulacja gaźnika Keihin E33A

(regulacja biegu jałowego, ssania, poziomu paliwa w komorze pływaka)

Model Civic 1,3, 1,3 16V
Lata produkcji 1990 - 1991, 1992 - 1994
Pojemność skokowa, 1.3
Moc, kW 55.0, 54.0
Rodzaj silnika D13B2
Ssanie ręczne / automatyczne
Lata produkcji gaźnika 1990 - 1991, 1992-1994
Typu i marki gaźnik Keihin E33A

REGULACJE BIEGU JAŁOWEGO

Wymagania wstępne.
Aby odpowiednio przeprowadzić regulację prędkości obrotowej biegu jałowego oraz składu mieszanki (zawartości CO w spalinach) należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • silnik musi być rozgrzany do normalnej temperatury pracy, wentylator układu chłodzenia powinien włączyć się dwa razy;
 • lewarek zmiany biegów powinien znajdować się w pozycji neutralnej.

Dane regulacyjne:
Minimalna prędkość biegu jałowego

 • w przypadku modeli z manualną skrzynią biegów - 800 ± 50 obr / min;
 • w przypadku modeli z automatyczną skrzynią biegów (dźwignia zmiany biegów w pozycji [N] lub [R]) -1000 ± 50 obr / min;

Zawartość CO w spalinach - nie więcej niż 0,2%.

 1. Upewnić się, że wszystkie odbiorniki energie elektrycznej są wyłączone.
 2. Jeśli auto nie posiada obrotomierza to podłączyć obrotomierz zewnętrzny, uruchomić silnik i pozwolić mu na pracę do 2 minut.
 3. Zwiększyć ilość obrotów do 3000-3500 obr / min oraz pozwolić silnikowi pracę z tą prędkością przez minutę.
 4. Zwolnić pedał przyspieszenia (gazu) i sprawdzić prędkość obrotów na biegu jałowym.
 5. Jeśli to konieczne, wyregulować obroty biegu jałowego śrubą zderzakową (A) znajdującąsię z tyłu gaźnika.

  Rys. 1. Śruby regulacji prędkości biegu jałowego (A) i składu mieszanki paliwowej (B)

 6. Wyłączyć zapłon.
 7. Uruchom silnik i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez 2 minuty.
 8. Zwiększyć ilość obrotów do 3000-3500 obr / min oraz pozwolić silnikowi pracę z tą prędkością przez minutę.
 9. Zwolnić pedał przyśpieszenia – praca silnika na biegu jałowym. Wentylator chłodnicy powinien być wyłączony.
 10. Sprawdź zawartość gazów spalinowych oraz porównać jej wartość z danymi regulacyjnymi.
 11. Jeśli to konieczne, odłączyć przewód podciśnieniowy (A) z króćca (B).

 12. Odłączyć złącze elektryczne (A) i przewód gumowy z zaworu powietrza (B) z zaworu obejściowego EACV (rys. 3).

  Rys. 3. Zawór obejściowy EACV.

 13. Odłącz czujnik tlenu (sonda lambda).

 14. Wyłącz zapłon.
 15. Uruchom silnik i pozwolić mu pracować przez 2 minuty.
 16. Zwiększenie częstotliwości obrotów do 3000 ... 3500 obr / min i pozwolić silnikowi pracować przy tej prędkości obrotowej przez jedną minutę.
 17. Zwolnić pedał przyśpieszenia do obrotów biegu jałowego, zawartość CO w spalinach musi być w przedziale 2,5 ± 0,5%.
 18. W razie potrzeby (jeśli zawartość CO przekroczy wyznaczone limity), usuń osłonę ochronną i wyregulować skład mieszanki śrubą regulacyjną "B" (rys. 1).
 19. Skład mieszanki reguluję się obracając śrubę regulacyjną w prawo, aby zmniejszyć zawartość CO w spalinach (w celu zubożenia mieszanki) lub w lewo, aby zwiększyć zawartość CO w spalinach (dla wzbogacenia mieszanki).
 20. Podłączyć złącze elektryczne i przewód gumowy do zaworu obejściowego EACV.
 21. Sprawdzić prędkość biegu jałowego i jego ewentualne wahania, w razie potrzeby powtórzyć regulację.
 22. Wyłączyć zapłon.
 23. Wykonać reset komputera ECU wyjmując bezpiecznik "Back Up" ze skrzynki bezpieczników w przedziale silnika na około 10 sekund, po czym ponownie wsadzić bezpiecznik „Back Up” na miejsce.
 24. Założyć nowy kapturek ochronny (pieczęć) na śrubę regulacji składu mieszanki „B”.

Regulacja prędkości biegu jałowego na ssaniu

Dane regulacyjne: zwiększenie prędkości biegu jałowego - 3200 ± 500 obr / min.

 1. Upewnij się, że silnik jest zimny.
 2. Przy uruchomionym silniku zdjąć przewód podciśnieniowy (B) z nastawnika przepustnicy (A).

 3. W pełni otworzyć i zamknąć przesłonę przepustnicy, aby włączyć kontrolę mimośrodu wysokich obrotów biegu jałowego.

  Rys. 6. Kontrola mimośrodu wysokiej prędkości biegu jałowego.

 4. Uruchomić silnik i porównać wartość wysokich obrotów biegu jałowym z danymi regulacyjnymi.
 5. Jeśli to konieczne, wyregulować wyższe obroty biegu jałowego (rys. 7).

  Rys. 7. Śruba reguluąca wysokość prędkości biegu jałowego

 6. Podłączyć przewód podciśnieniowy do nastawnika przepustnicy oraz rozgrzać silnik do normalnej temperatury.
 7. Po rozgrzaniu silnika obroty powinny spaść poniżej 1400 obr. / min. Zawór upustowy nastawnika przepustnicy kontroluje ciśnienie wysokich obrotów biegu jałowego.
 8. Jeżeli prędkość obrotów nie spadną do tego poziomu, zdjąć przewód podciśnieniowy z nastawnika przepustnicy.
 9. Sprawdzić, czy w przewodzie występuje podciśnienie.

 10. Sprawdzić stan przewodu podciśnieniowego czy nie jest sparciały lub przetarty.
 11. W razie potrzeby wymienić przewód.

Przepustnica automatycznego ssania

 1. Upewnij się, że temperatura płynu chłodzącego jest poniżej 14 ° C.
 2. Odłączyć kostkę przewodu elektrycznego, który biegnie do osłony sprężyny bimetalowej ssania.
 3. Całkowicie zamknąć i następnie otworzyć przepustnicę w celu całkowitego zamknięcia dławika.
 4. Uruchomić silnik, przepustnica ssania powinna być częściowo otwarta.
 5. Sprawdź prześwit między stópką dźwigni dławika a obudową gaźnika (rys. 10).

  Rys. 10. Stopa dźwigni dławika

 6. Pozostawić silnik uruchomiony, do rozgrzania się przynajmniej do temperatury 25 ° C.
 7. W tym przypadku stopy dźwigni dławik powinien opierać się na obudowie gaźnika.
 8. W przeciwnym razie, odłączyć przewód podciśnienia od zaworu "A" mechanizmu otwierającego podciśnienie i sprawdzić czy występuje podciśnienie w przewodzie „B”.

  Rys. 11. Mechanizm zaworu otwierający przepustnicy powietrza

 9. Jeśli w przewodzie „B" występuje podciśnienie, podłączyć zewnętrzną pompkę próżniową do przewodu „C”, po wytworzeniu ciśnienia mechanizm otwarcia przepustnicy „D” powinien się w pełni wychylić.
 10. Jeśli mechanizm otwarcia przepustnicy powietrza porusza się normalnie, sprawdź czujnik termiczny.

Poziom paliwa w komorze pływaka

 1. Pojazd powinien znajdować się na równym i poziomym gruncie, uruchomić silnik i rozgrzać do normalnej temperatury pracy.
 2. Kilka razy zwiększyć prędkość silnika do 3000 obr / min, a następnie powrócić do normalnego prędkości biegu jałowego (prędkość minimalną, tryb pracy na biegu jałowym).
 3. Po stabilizacji poziomu paliwa, upewnij się, że linia poziom paliwa znajduje się w połowie wziernika komory pływaka.

  Rys. 12. Regulacja poziomu paliwa w komorze pływaka

 4. Jeśli ten warunek nie jest spełniony (poziom linia nie jest w połowie wziernika), należy dostosowuje poziom paliwa powoli obracając śrubą regulacyjną "A".
  UWAGA: Nie należy skręcić śruby regulacyjnej więcej niż 1 / 8 w przeciągu 15 sekund.
 5. Po ustalić korekty (pieczęć) dostosowania farby śruby.

Źródło: http://honda3000.narod.ru

Copyright © Honda Civic 5 gen 2008, admin, idea & graphics by Molekss
Firefox Ubuntu.pl Gimpuj.info