baner poziomy_pasek strona_glownahistoriadane_techniczneeksploatacjaobslugawarsztatbudowamoja_hondalinki

Szukaj na stronie
Światła – wymiana żarówek

Działanie świateł zewnętrznych samochodu należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu.

W wyniku przepalenia żarówki może powstać stan zagrożenia przez zmniejszenie widoczności samochodu i niezdolność informowania innych kierowców o swoich zamiarach.

Kontrolą należy objąć:

 • reflektory (światła drogowe i mijania)
 • światła postojowe
 • światła hamowania
 • kierunkowskazy
 • boczne lampy kierunkowskazów
 • światła cofania
 • działanie świateł awaryjnych
 • oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 • dodatkowe światło hamowania (znajdujące się powyżej głównych świateł hamowania)
 • tylne światła przeciwmgielne.

Przepalone żarówki należy natychmiast wymienić.

Odnośnie wymaganego typu żarówki do wymiany, patrz link niżej:
Wykaz żarówek

Wymiana żarówki reflektora

Samochód posiada dwa reflektory wyposażone w żarówki halogenowe. Podczas wymiany żarówki, żarówkę należy chwycić za metalowy cokół. Chronić bańkę szklaną żarówki przed kontaktem ze skórą ludzką i twardymi przedmiotami. W razie dotknięcia szklanej bańki żarówki, przed założeniem oczyścić część szklaną żarówki czystą szmatką zanurzoną w spirytusie denaturowanym.

UWAGA. Żarówki halogenowe podczas świecenia posiadają bardzo wysoką temperaturę. Zetkniecie z olejem, potem lub zarysowanie szkła powoduje przegrzanie i uszkodzenie żarówki.

 1. Otworzyć maskę.
  Jeśli konieczna jest wymiana żarówki w reflektorze prawym, wyjąć rurę uchwytu powietrza poprzez pociągnięcie rury do góry.
 2. Odłączyć kostkę konektorową od cokołu żarówki. W tym celu należy ścisnąć kostkę, aby zwolnić zaczepy po każdej stronie. Ściągnąć kostkę konektorową.

 3. Zdjąć kapturek gumowy pociągając za występ.
 4. Wyjąć ze szczeliny koniec drutu mocującego. Odchylić drut i wyjąć żarówkę.
 5. Włożyć do otworu reflektora nową żarówkę. Sprawdzić ustawienie żarówki przy pomocy występów ustalających. Ściągnąć w dół odchylony uprzednio drut mocujący i wprowadzić koniec druta do szczeliny.
 6. Na cokół żarówki założyć kapturek gumowy. Występ winien znajdować się w górnej części kapturka.
 7. Założyć kostkę konektorową na nożowe wyprowadzenie z żarówki. Włączyć reflektory w celu sprawdzenia działania nowej żarówki.
 8. (dotyczy prawej strony) Zamontować rurę chwytu powietrza.

Wymiana żarówki przedniego światła postojowego

 1. Otworzyć maskę
 2. Lampa przedniego światła postojowego znajduje się obok reflektora. Przydymianie żarówki w prawym świetle postojowym, należy w pierwszej kolejności wyjąć rurę chwytu powietrza.
 3. Wyjąć oprawkę żarówki z gniazda lampy wykonując jednocześnie jedną czwartą obrotu w lewo.

 4. Wyjąć żarówkę z oprawki. Założyć nową żarówkę do oprawki.
 5. Włożyć oprawkę wraz z żarówką do gniazda lampy postojowej. Obrócić oprawkę w prawo aż do zablokowania w położeniu.
 6. Włączyć światła postojowe i sprawdzić działanie nowej żarówki.

Wymiana żarówki lampy kierunkowskazu przedniego

 1. Posługując się śrubokrętem krzyżowym odkręcić wkręt (patrz rysunek poniżej).

 2. Wysunąć lampę przedniego kierunkowskazu do przodu aż do rozłączenia z nadwoziem.
 3. Obrócić oprawkę żarówkę o jedną czwartą obrotu w lewo. Wyjąć oprawkę z żarówkę z lampy.

 4. Wyjąć żarówkę lekko ją wciskając i obracając w lewo.
 5. Założyć nową żarówkę do oprawki. Obrócić żarówkę w lewo w celu jej zablokowania.
 6. Włożyć oprawkę powrotem do lampy. Obrócić w prawo aż do zablokowania w położeniu.
 7. Włączyć kierunkowskaz w celu sprawdzenia działania wymienionej żarówki.
 8. W celu zamontowania z powrotem lampy kierunkowskazu należy zgrać prowadnik na lampie z występem metalowym obok reflektora oraz kołki na lampie kierunkowskazu z otworami w czołowej części nadwozia. Wcisnąć lampę na miejsce.
 9. Zamocować lampę wkrętem.

Wymiana żarówek tylnych lamp zespolonych (tylna dolna burta)

 1. Otworzyć klapę tylną.
 2. Zdjąć osłonę przez pociągnięcie za boczną krawędź osłony.

 3. Ustalić położenie przepalonej żarówki. Ustalić, która oprawka żarówki ma być wyjęta.
 4. Wyjąć oprawkę żarówki z zespołu lamp tylnych poprzez wykonanie jednej czwartej obrotu w lewo.
 5. W celu wyjęcia żarówek, wcisnąć żarówkę i obrócić o jedną czwartą obrotu w lewo. W niektórych typach, w celu wyjęcia żarówki z zespołu lamp tylnych, należy tylko wyciągnąć tylko żarówkę z oprawki.

 6. Założyć nową żarówkę do oprawki.
 7. Włożyć oprawkę wraz z żarówkami do gniazda. Obrócić w lewo aż do zablokowania w położeniu.
 8. Sprawdzić działanie wymienionej żarówki.
 9. Założyć osłonę.

Wymiana żarówek świateł tylnych (w zderzaku)

 1. Otworzyć klapę tylną
 2. Zdjąć osłonę poprzez pociągnięcie za boczną krawędź osłony.
 3. Ustalić, która żarówka uległa przepaleniu. Ustalić, którą oprawkę należy wyjąć.
 4. Wyjąć oprawkę żarówki z gniazda w zespole świateł tylnych, obracając żarówkę o jedną czwartą obrotu w lewo.

 5. W celu wyjęcia żarówki z oprawki lekko wcisnąć żarówkę i obrócić o jedną czwartą obrotu w lewo.

 6. Założyć nową żarówkę do oprawki.
 7. Włożyć oprawkę z żarówką do gniazda lampy w zespole świateł. Obrócić oprawkę w prawo aż do zablokowania w położeniu.
 8. Sprawdzić działanie wymienionej żarówki.
 9. Założyć osłonę.

Wymiana żarówek lamp bocznych kierunkowskazów

 1. Przy pomocy małego śrubokręta z płaskim ostrzem podważyć ostrożnie tylną krawędź lampy bocznego kierunkowskazu, aż do odłączenia lampy do nadwozia.

 2. Obrócić oprawkę żarówki o jedną czwartą obrotu w lewo w celu wyjęcia oprawki z klosza lampy.
 3. Pociągnąć za żarówkę i wyjąć ją z oprawki. Wcisnąć na to miejsce nową żarówkę.
 4. Włożyć oprawkę wraz z żarówką do gniazda w lampie. Obrócić oprawkę w prawo aż do zablokowania w położeniu.
 5. Włączyć kierunkowskaz w celu sprawdzenia działania nowej żarówki.
 6. Włożyć lampę bocznego kierunkowskazu do otworu w nadwoziu. W pierwszej kolejności włożyć przednią część lampy, a następnie osadzić lampę na miejsce, naciskając delikatnie na część tylną lampy.

Dodatkowe światło hamowania (dla niektórych typów)

 1. Zdjąć osłonę. Do usunięcia kreta użyć śrubokręta krzyżakowego.

 2. Wyjąć lampę dodatkowego światła hamowania.
 3. Wyjąć z lampy oprawkę żarówki poprzez obrót oprawki o jedną czwartą w lewo.

 4. W celu wyjęcia żarówki wyciągnąć żarówkę z oprawki.
 5. Założyć nową żarówkę oraz założyć oprawkę do gniazda w lampie. Sprawdzić działanie żarówki.
 6. Zamontować lampę dodatkowego światła hamowania na miejscu. Założyć i dokręcić wkręt.(wkręty).

Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej

 1. Posługując się śrubokrętem krzyżakowym odkręcić dwa zewnętrzne wkręty mocujące lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej do wspornika. Wyjąć zespół lamp oświetlenia tablicy ze wspornika.

 2. Wyjąć oprawkę żarówki z zespołu lamp wykonując jedną czwartą obrotu oprawką w lewo.
 3. Wyciągnąć żarówkę z oprawki.

 4. Założyć nową żarówkę.
 5. Sprawdzić działanie nowej żarówki. Zamontować zespół świateł oświetlenia tablicy rejestracyjnej na swoje miejsce używając dwóch wkrętów.

Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza i bagażnika

Demontaż obydwu lamp jest dość podobny. Zastosowano jednak różne żarówki.

 1. Zdjąć klosze ostrożnie podważając ich krawędź przy pomocy np. pilnika do paznokci lub małego płaskiego śrubokręta. Nie podważać krawędzi obudowy dookoła kosza.
  Światło oświetlenia wnętrza: podważyć klosz w środkowej części przedniej krawędzi.
  Światło oświetlenia bagażnika: podważyć klosz w górnej środkowejczęści.
 2. Wyjąć żarówkę, odchylając nieco sprężyny oprawki.
 3. Założyć nową żarówkę. Założyć klosz.

Copyright © Honda Civic 5 gen 2008, admin, idea & graphics by Molekss
Firefox Ubuntu.pl Gimpuj.info