baner poziomy_pasek strona_glownahistoriadane_techniczneeksploatacjaobslugawarsztatbudowamoja_hondalinki

Szukaj na stronie
Samodiagnostyka silników Hondy
sterowanych systemem PGM-Fi

Autorem tekstu jest dziki

Samodiagnostyka

Samodiagnostyka silników Hondy sterowanych systemem PGM-Fi.

Tabela wykazu modeli

Model Kod silnika Lata produkcji
Accord 1 .8i F18A3 od 1995
Accord EFi A4 SOHC A2 od 1985 do 1989
Accord 2.0i-16 A2 DOHC 16V B20 od 1987 do 1989
Accord 2.0i SOHC 16V, bez i z katalizatorem F20A4 od 1989 do 1992
Accord 2.0i F20A8 S0HC, bez i z katalizatorem F20A5 od 1992 do 1996
Accord 2.0i Coupe SOHC, z katalizatorem F20A7 od 1992 do 1996
Accord 2.2i SOHC 16V, z katalizatorem F22A3/A7/A8 od 1989 do 1996
Accord 2.2i F22Z2 od 1996
Accord 2.3i DOHC 16V, z katalizatorem F23A2 od 1993 do 1996
Aerodeck EFi A4 SOHC A20 od 1985 do 1989
Aerodeck 2,2i SOHC 16V, z katalizatorem F22A3/A7/A8 od 1989 do 1996
Ballade EXi SOHC 3W EW3 od 1986 do 1989
Civic CRX EW3 od 1984 do 1987
Civic GT EW3 od 1984 do 1987
Civic 1.4i 5-drzwiowy D14A2 od 1995
Civic 1.4i 3-drzwiowy D14A4 od 1996
Civic 1.5 VEi SOHC 16V VTEC, z katalizatorem D15Z1 od 1991 do 1995
Civic 1.5 LSi SOHC 16V D15B2 od 1991 do 1995
Civic Coupe SOHC 16V, z katalizatorem D15B2 od 1991 do 1995
Civic 1.5i VTEC-E SOHC 16V D15Z3 od 1995
Civic 1.5i 3-drzwiowy oraz 4-drzwiowy D15Z6 od 1996
Civic 1.6i-16 DOHC 16V D16A9 od 1987 do 1992
CRX 1.6i-16 DOHC 16V D16A9 od 1987 do 1992
Civic 1.6 VT DOHC 16V VTEC, z katalizatorem B16A1 od 1990 do 1991
CRX l.6 VT DOHC 16V VTEC, z katalizatorem B16A1 od 1990 do 1991
Civic 1.6 ESi SOHC 16V VTEC, z katalizatorem D16Z6 od 1991
CRX 1.6 ESi SOHC 16V VTEC, z katalizatorem D16Z6 od 1991 do 1996
Civic 1.6 VTi DOHC 16V VTEC, z katalizatorem B16A2 od 1991 do 1995
CRX 1 .6 VTi DOHC 16V VTEC, z katalizatorem B16A2 od 1991 do 1995
Civic 1.6i SOHC 16V D16Y3 od 1995
Civic 1.6i VTEC SOHC 16V D16Y2 od 1995
Civic 1.6i Coupe D16Y7 od 1996
Civic 1.6i VTEC Coupe D16Y8 od 1996
Concerto 1.5i SOHC 16V, z katalizatorem D15B2 od 1991 do 1995
Concerto 1.6 DOHC 16V D16A9 od 1989 do 1991
Concerto 1.6 DOHC 16V, automatyczna skrzynia biegów D16Z4 od 1989 do 1991
Concerto 1.6i SOHC 16V, z katalizatorem D16Z2 od 1992 do 1995
Concerto 1.6i DOHC 16V, z katalizatorem D16A8 od 1992 do 1995
Integra EX 16 A2 DOHC 16V D16 od 1986 do 1990
Legend C25A2 od 1986 do 1988
Legend 2.7 oraz Coupe SOHC C27A2 od 1988 do 1991
Legend 2.7 SOHC, z katalizatorem C27A1 od 1990 do 1991
Legend 3,2 SOHC 24V, z katalizatorem C32A2 od 1992
NSX DOHC 24V VTEC, z katalizatorem C30A od 1991
Prelude Fi B20A1 od 1985 do 1987
Prelude 4WS 2.0i-16 DOHC i6V B20A7 od 1987 do 1992
Prelude 4WS 2.0i-16 DOHC, z katalizatorem B20A9 od 1987 do 1992
Prelude 2.0i 16V SOHC, z katalizatorem F20A4 od 1992
Prelude 2.2i VTEC DOHC 16V H22A2 od 1994
Prelude 2.3i 16V DOHC, z. katalizatorem H23A2 od 1992
Shuttle 1.6i 4WD SOHC 16V D16A7 od 1988 do 1990
Shuttle 2.2i F22B8 od 1995
 1. Wstęp

  W samochodach Honda jest stosowany system sterowania silnika Honda PGM-Fi. W systemie tym jedno urządzenie sterujące kieruje pracą pierwotnego układu zapłonu, układu paliwa i biegiem jałowym.

  Rys 1 - Umiejscowienie diody LED w urządzeniu sterującym (tylko czerwonej lub czerwonej i żółtej)

  Funkcje samodiagnostyki.

  Elektroniczne urządzenie sterujące ma funkcję samosprawdzania polegającą na tym, że sygnały z pewnych czujników silnika oraz elementów wykonawczych są ciągle sprawdzane i porównywane z wartościami zaprogramowanymi. Jeśli program samodiagnostyki stwierdzi obecność usterki, to w pamięci urządzenia sterującego rejestrowany jest kod tej usterki. Nie są rejestrowane kody usterek tych elementów, dla których oprogramowanie nie przewiduje takiej możliwości. W pojazdach wyprodukowanych przed rokiem 1992 urządzenie sterujące wytwarza 2-cyfrowe kody usterek, które są wyświetlane przez zestaw diod LED umiejscowionych w obudowie urządzenia sterującego. W pojazdach wyprodukowanych po roku 1992 urządzenie sterująca wytwarza 2-oyfrowe kody usterek, które są wyświetlane przez lampkę ostrzegawczą umiejscowioną w tablicy rozdzielczej. W pojazdach z systemem Honda PMG-Fi nie jest możliwy odczyt kodów za pomocą czytnika kodów usterek.

  Awaryjny tryb pracy.

  Systemy Honda opisywane w tym rozdziale mają awaryjny tryb pracy. Po rozpoznaniu pewnych usterek (nie wszystkie usterki powodują wywołanie awaryjnego trybu pracy), urządzenie sterujące uruchamia awaryjny tryb pracy i zastępuje sygnał z czujnika zaprogramowaną wartością domyślną. Umożliwia to bezpieczny dojazd pojazdu do stacji obsługi w celu naprawy. Po naprawie usterki urządzenie sterujące powraca do normalnego trybu pracy.

  Zdolność do adaptacji lub uczenia.

  Systemy Honda mają funkcję adaptacyjną, która modyfikuje zaprogramowane bazowe wartości w celu zwiększenia sprawności silnika podczas normalnej pracy oraz w celu uwzględnienia zużycia silnika.

  Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki.

  Większość samochodów Honda ,wyprodukowanych przed rokiem 1992 miała lampkę ostrzegawczą samodiagnostyki umiejscowioną w tablicy wskaźników oraz czerwoną diodę LED zamontowaną w urządzeniu sterującym (rys. 1}. Modele Legend 2.5i oraz 2.7i miały dwie diody LED: żółtą i czerwoną. Żółta dioda LED służyła tylko do regulacji prędkości obrotowej silnika (te modele nie miały złącza samodiagnostyki). Po włączeniu zapłonu lampka ostrzegawcza samodiagnostyki zaczyna świecić w celu sprawdzenia żarówki. Po kilku sekundach powinna przestać świecić.. Jeśli lampka zaświeci się podczas pracy silnika, to oznacza że w systemie rozpoznana została usterka. Dioda LED zamontowana w urządzeniu sterującym będzie emitować kod usterki, a lampka ostrzegawcza samodiagnostyki będzie świecić bez przerwy. Z chwilą wyłączenia zapłonu dioda LED i lampka ostrzegawcza zostaną wyłączone. Po ponownym włączeniu zapłonu lampka ostrzegawcza zaświeci się tylko wtedy, gdy usterka wciąż będzie obecna w systemie; dioda LED ponowi emitowanie kodu usterki. Kod ten będzie przechowywany w pamięci, aż do chwili skasowania, w sposób opisany w dalszej części rozdziału. Od około roku 1992 większość samochodów Honda ma złącze i lampkę ostrzegawczą samodiagnostyki, a nie ma diody. LED montowanej w. urządzeniu sterującym. Po włączeniu zapłonu lampka ostrzegawcza samodiagnostyki zaczyna świecie w celu sprawdzenia żarówki, po czym po kilku sekundach się wyłącza. Jeśli lampka zaświeci się podczas prący silnika, to oznacza że w systemie rozpoznana została usterka. W takim przypadku zmostkowanie styków w złączu samodiagnostyki uruchomi procedurę samodiagnostyki w sposób opisany w dalszej części rozdziału.

 2. Lokalizacja złącza samodiagnostyki.

  Uwaga! Nie zawsze jest możliwe określenia dokładnej daty zastąpienia diody LED złączem samodiagnostyki w samochodach Honda. Do pierwszej grupy, należą samochody z diodą LED, lecz bez złączą samodiagnostyki, a do drugiej samochody ze złączem samodiagnostyki, lecz bez diody LED.

  Rys 2 - Urządzenie sterujące znajduje się po stronie pasażera, pod dywanikiem i metalową pokrywą. (A-metalowa pokrywa, B-otwór do obserwacji diody LED)

  Modele wyprodukowane do roku 1992.

  Urządzenie sterujące znajduje się pod fotelem kierowcy, pod dywanikiem albo pod metalową pokrywą w przestrzeni na nogi pasażera (rys. 2). Samodiagnostyka polega na obserwacji zachowania się diody LED zamontowanej w urządzeniu sterującym. Samochody te nie mają złącza samodiagnostyki.

  Modele wyprodukowane po roku 1992.

  Rys 3 - Złącze samodiagnostyki od roku 1992 (A-umiejscowienie złącza samodiagnostyki, B-zmostkowane styki w złączu samodiagnostyki)

  Złącze samodiagnostyki znajduje się pod tablicą rozdzielczą po stronie pasażera (rys. 3). Samochody te nie mają diody LED zamontowanej w urządzeniu sterującym.

 3. Odczyt kodów usterek bez pomocy czytnika kodów usterek - kody błyskowe.

  Uwaga! W trakcie pewnych. procedur sprawdzania jest możliwe wytworzenie dodatkowych kodów usterek; Należy zwrócić uwagę na to, by żaden kod wytworzony podczas realizacji procedury sprawdzania nie zafałszował wyników sprawdzania. Wszystkie kody muszą być skasowane po zakończeniu sprawdzania.

  Samochody Honda wyprodukowane przed rokiem 1992 (dioda LED w urządzeniu sterującym)

  Uwaga! Brać pod uwagę tylko kody usterek emitowane przez czerwoną diodę LED. Żółta dioda LED, jeśli jest, służy tylko do sprawdzania prędkości obrotowej silnika podczas jej regulacji.

  1. Włączyć zapłon.
  2. Obserwować czerwoną diodę LED w obudowie urządzenia sterującego (patrz rys. 1):
   1. liczba błysków odpowiada bezpośrednio numerowi kodu - na przykład 15 błysków oznacza kod "15";
   2. dioda LED nie będzie błyskać przez dwie sekundy między kolejnymi kodami;
   3. po wyemitowaniu wszystkich kodów nastąpi 2-sekundowa pauza; po czym sekwencja błysków zostanie powtórzona.
  3. Policzyć liczbę błysków w każdej serii i zapisać numer kodu. Znaczenie kodu usterki odczytać z tabeli kodów. umieszczonej na końcu rozdziału.
  4. Jeśli liczba błysków nie ma odpowiednika w numerze kodu, to prawdopodobnie uszkodzone jest urządzenie sterujące. Sprawdzić kilka razy, po czym sprawdzić masy i napięcia zasilające urządzenie sterującego przed jego wymianą.
  5. Gdy zapłon jest wyłączony, to dioda LED nie świeci. Dioda LED będzie błyskać z chwilą ponownego włączenia zapłonu.
  6. Po naprawie usterki dioda LED będzie błyskać do chwili usunięcia jej kodu z pamięci urządzenia sterującego. Szczegóły podano niżej.

   Pojazdy wyprodukowane po roku 1992 (złącze samodiagnostyki)

  7. Włączyć zapłon.
  8. Zmostkować dwa styki w złączu samodiagnostyki.

   OSTRZEŻENIE! W niektórych modelach w pobliżu złącza samodiagnostyki znajduje się 3-stykowa złącze "obsługowe". Styków złącza "obsługowego" nie wolno zwierać w celu odczytu kodów usterek.

  9. Kody są wyświetlane przez lampkę ostrzegawczą samodiagnostyki znajdującą się w tablicy wskaźników. 2-cyfrowe kody usterek są emitowane w formie błysków lampki ostrzegawczej w następujący sposób:
   1. dwie cyfry są reprezentowane przez dwie serie błysków;
   2. pierwsza seria błysków oznacza dziesiątki, a druga seria jednostki;
   3. błyski w serii oznaczającej dziesiątki trwają 2 sekundy i są rozdzielone krótkimi pauzami; błyski w serii oznaczającej jednostki trwają 1 sekundę i są rozdzielone krótkimi pauzami;
   4. kolejne kody przedzielone są krótką pauzą;
   5. kod "12" to jeden 2-sekundowy błysk, następująca po nim krótka pauza i dwa 1-sekundowe błyski rozdzielone krótkimi pauzami.
  10. Policzyć liczbę błysków w każdej serii i zapisać numer kodu. Znaczenie kodu usterki odczytać ż tabeli kodów umieszczonej na końcu rozdziału.
  11. Jeżeli liczba błysków nie ma odpowiednika w numerze kodu, to prawdopodobnie uszkodzone jest urządzenie sterujące. Przed wymianą urządzenia sterującego sprawdzić masy i napięcia zasilające urządzenia.
  12. Po wyemitowaniu pierwszego kodu nastąpi krótka przerwa w błyskach, po czym lampka ostrzegawcza wyemituje następny kod.
  13. Po wyemitowaniu wszystkich kodów nastąpi krótka przerwa w błyskach, po czym lampka ostrzegawcza powtórzy już wyemitowane kody.
  14. Wyłączyć zapłon i usunąć mostek, aby zakończyć odczyt kodów.

  Rys 4 - Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Umiejscowienie bezpiecznika zapasowego.

 4. Kasowanie kodów usterek bez pomocy czytnika kodów usterek

  Sposób zalecany

  1. Usunięcie bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników na więcej niż 10 sekund spowoduje skasowanie kodów usterek. Niżej podano, który bezpiecznik należy usunąć.

   Accord 2.0i (od roku 1990 włącznie), 2.2i, 2.3i, Prelude 2.0i, 2.2i, 2.3i, Civic i CRX

  2. Usunąć bezpiecznik zapasowy zasilania (7,5 A) urządzenia sterującego (rys. 4).

   Civic DX, Bali, Ballade, Integra, Concerto, Accort 2.0i (1986-1989)

   Rys 5 - Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Umiejscowienie bezpiecznika świateł awaryjnych.

  3. Usunąć bezpiecznik świateł awaryjnych (rys. 5)

   Legend 2.5i oraz 2.7i

   Rys 6 - Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Umiejscowienie bezpiecznika alternatora.

  4. Usunąć bezpiecznik alternatora (rys. 6).

   Sposób alternatywny

  5. Wyłączyć zapłon i odłączyć ujemny biegun akumulatora na około 2 minuty.
  6. Podłączyć ujemny biegun akumulatora. Uwaga! Pierwszą wadą tej metody jest to, że odłączenie akumulatora powoduje utratę wszystkich wartości adaptacyjnych. Ponowna "nauka" wartości adaptacyjnych wymaga uruchomienia zimnego silnika oraz jazdy z różnymi prędkościami przez około 20 do 30 minut. Należy również pozostawić silnik na biegu jałowym przez około 10 minut. Drugą wadą jest to, że kody zabezpieczające radio, nastawy zegara i inne wartości początkowe zostaną utracone, co wymaga ich ponownego wprowadzenia po podłączeniu akumulatora. Lepiej zatem, tam gdzie to jest możliwe, kasować kody przez usunięcie odpowiedniego bezpiecznika.
 5. Samodiagnostyka za pomocą czytnika kodów usterek.

  Samochody z systemem Honda PGM-Fi nie mają złącza szeregowego. Zatem nie jest możliwy odczyt kodów za pomocą czytnika kodów usterek.

 6. Sposoby sprawdzania
  1. Odczytać kody ,,ręcznie" według opisu w punkcie 3.

   Kody przechowywane w pamięci urządzenia sterującego

  2. Opis kodów znajduje się w tabeli na końcu tego rozdziału.
  3. Jeżeli w pamięci jest kilka kodów usterek, należy sprawdzić; czy nie istnieje wspólna ich przyczyna, na przykład zła masa lub zasilanie.
  4. Po naprawie uszkodzenia trzeba zawsze skasować kod i poddać silnik pracy w różnych warunkach, by sprawdzić, czy usterka została rzeczywiście usunięta.
  5. Jeszcze raz sprawdzić, czy w pamięci nie ma kodów usterek. Jeśli są, powtórzyć wyżej opisaną procedurę.

   Brak kodów w pamięci urządzenia sterującego

  6. Brak kodów w pamięci urządzenia sterującego, pomimo problemów z silnikiem, oznaczą że uszkodzenie występuje poza obszarem objętym samodiagnostyką systemu.

Tabela kodów usterek

Kod Usterka
0 Elektroniczne urządzenie sterujące lub jego obwód
1 Sonda lambda lub jej obwód (z wyjątkiem silnika D16A9)
3 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
5 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
6 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
7 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
8 Czujnik GMP lub jego obwód
9 Czujnik identyfikujący 1-szy cylinder
10 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
11 Potencjometr CO lub jego obwód
12 Układ recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód
13 Czujnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód
14 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
15 Sygnał wyjściowy układu zasilania
16 Wtryskiwacz paliwa lub jego obwód (silnik D15B2)
17 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
18 Ustawienie zapłonu
19 Zawór elektromagnetyczny blokady automatycznej skrzyni biegów
20 Elektroniczny czujnik obciążenia lub jego obwód
21 Zawór elektromagnetyczny rozdzielacza (w ABS) lub jego obwód
22 Wyłącznik ciśnieniowy oleju ustawienia zaworów
30 Sygnał "A" z automatycznej skrzyni biegów
31 Sygnał "B" z automatycznej skrzyni biegów
41 Grzałka sondy lambda lub jej obwód (silniki D16Z6, D16Z7, B16A2)
41 Grzałka czujnika liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15Z1)
43 Układ paliwa lub obwód (silniki D16Z6, D16Z7, B16Z2)
48 Czujnik liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15Z1)

Żródło: http://www.honda.gda.pl

Copyright © Honda Civic 5 gen 2008, admin, idea & graphics by Molekss
Firefox Ubuntu.pl Gimpuj.info