baner poziomy_pasek strona_glownahistoriadane_techniczneeksploatacjaobslugawarsztatbudowamoja_hondalinki

Szukaj na stronieGaźnik PGM D13B2 1992 ->

HONDA - Civic - 1.3 16V - D13B

ID Element składowy
2 elektrozawór oczyszczania pojemnika
6 zawór regulacyjny biegu jałowego
6 zawór regulacyjny biegu jałowego
10 moduł zapłonu
11 cewka zapłonowa
20 solenoid próżniowy
26 solenoid odcinający dopływ paliwa
32 czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
37 czujnik tlenu
38 przemiennik magnetyczny na wałku rozrządu
42 czujnik temperatury chłodziwa
43 czujnik temperatury powietrza
49 czujnik prędkości pojazdu
80 klimatyzacja
100 zespół sterowania
142 przełącznik próżniowy
143 zawór powietrzny na pierwotnej dyszy wtryskowej
144 wtórny elektrozawór przepustnicy
185 przełącznik sprzęgła
189 zawór pompy przyśpieszenia

2. Elektrozawór oczyszczania pojemnika

Zawór oczyszczania pojemnika stanowi część systemu kontroli emisji. Opary benzyny ze zbiornika paliwa, które zostały zebrane w węglowym filtrze absorpcyjnym, przenoszone są do silnika przez ten elektrozawór. Jeżeli działa regulator lambda silnika, to zawór zasilany jest przez zespół sterowania. Dodatkowe paliwo, jakie jest w ten sposób doprowadzane do silnika, równoważone jest za pomocą regulatora lambda.

6. Zawór regulacyjny biegu jałowego

Zawór sterowania biegu jałowego umieszczony jest w rurce na obejściu przepustnicy. Zespół sterujący steruje tym elementem tak, aby zapewnić stabilny bieg jałowy we wszystkich warunkach roboczych.

10. Moduł zapłonu

Moduł zapłonu włącza i wyłącza przepływ prądu przez pierwotną cewkę zapłonową. W czasie gdy przepływ prądu jest włączony, moduł zapłonu ładuje cewkę zapłonową. W chwili gdy moduł zapłonu wyłącza przepływ prądu, cewka zapłonowa wywołuje napięcie indukcyjne, co powoduje powstanie iskry. Moduł zapłonu włącza i wyłącza przepływ prądu zgodnie z sygnałem wejściowym. Ten sygnał wejściowy jest dostarczany przez zespół sterowania. W starszych systemach sygnał wejściowy jest przekazywany przez indukcyjny czujnik Halla lub czujnik z optoizolatorem zamocowany w rozdzielaczu.

11. Cewka zapłonowa

Cewka zapłonowa przekształca napięcie akumulatora w wysokie napięcie potrzebne do wytworzenia iskry. Cewka zapłonowa składa się z elektromagnesu (cewki pierwotnej) oraz cewki wysokiego napięcia (cewki wtórnej).
Po włączeniu przepływu prądu przez cewkę pierwotną powstaje pole magnetyczne. W chwili wyłączenia prądu pole magnetyczne nagle znika. Ta zmiana pola magnetycznego powoduje powstanie napięcia indukcyjnego na cewce wtórnej, wystarczająco wysokiego do najonizowania mieszanki. Najonizowana mieszanka jest przewodnikiem i przez świecę zapłonową przepływa prąd.

20. Solenoid próżniowy

Solenoid próżniowy kontroluje próżnię pomiędzy kolektorem wlotowym a posuwem próżniowym na rozdzielaczu.

26. Solenoid odcinający dopływ paliwa

Kiedy przełącznik zapłonu jest w położeniu "ON"(włączony), to zespół sterowania doprowadza zasilanie do solenoidu, co umożliwia przejście paliwa do silnika. W czasie zwalniania solenoid wyłączający silnik zamyka się i doprowadzenie paliwa zostaje odcięte.

32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze

Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP) mierzy ciśnienie bezwzględne w kolektorze wlotowym. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze otrzymuje informacje o ciśnieniu w kolektorze przez rurkę próżniową.

37. Czujnik tlenu

Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP) mierzy ciśnienie bezwzględne w kolektorze wlotowym. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze otrzymuje informacje o ciśnieniu w kolektorze przez rurkę próżniową.

38. Przemiennik magnetyczny na wałku rozrządu

Czujnik przetwornika magnetycznego ustala zwrotne położenie odkorbowe.

42. Czujnik temperatury chłodziwa

Czujnik temperatury chłodziwa jest przetwornikiem; zespół sterowania wykorzystuje go do określenia temperatury silnika.
Podczas fazy rozgrzewania silnik potrzebuje bogatszej mieszanki. Zespół sterowania określa temperaturę silnika wykorzystując czujnik temperatury chłodziwa i koryguje mieszankę wydłużając czas wtrysku w czasie, gdy silnik jest chłodniejszy.
Podczas fazy rozgrzewania silnik pracuje na biegu jałowym przy trochę wyższej prędkości silnika. Zespół sterowania określa temperaturę chłodziwa wykorzystując czujnik temperatury chłodziwa i koryguje prędkość na biegu jałowym trochę podnosząc pożądaną wartość prędkości na biegu jałowym.

43. Czujnik temperatury powietrza

Czujnik temperatury powietrza to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku.

49. Czujnik prędkości pojazdu

Czujnik temperatury powietrza to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku.

80. Klimatyzacja

100. Zespół sterowania

Zespół sterowania odbiera sygnały z czujników, które kontrolują różne parametry pracy silnika. Zespół sterowania generuje sygnały wyjściowe w celu uzyskania optymalnego stosunku powietrza/paliwa i kontroli prędkości na biegu jałowym.

142. Przełącznik próżniowy

Przełącznik próżniowy zwraca sygnał do zespołu sterowania, wskazując na obecność próżni.

143. Zawór powietrzny na pierwotnej dyszy wtryskowej

W czasie rozruchu lub przyśpieszania uruchamiany jest zawór powietrzny na pierwotnej dyszy wtryskowej, zamykający dodatkowy kanał powietrzny.

144. Wtórny elektrozawór przepustnicy

Elektromagnetyczny podrzędny zawór dławiący nie jest uruchamiany wtedy, gdy silnik jest zimny. Powoduje to zmniejszenie przepływu powietrza i daje bogatszą mieszankę.

185. Przełącznik sprzęgła

Przełącznik sprzęgła zamocowany jest na pedale sprzęgła. Po wciśnięciu pedału zwraca on sygnał do zespołu sterowania.

Copyright © Honda Civic 5 gen 2008, admin, idea & graphics by Molekss
Firefox Ubuntu.pl Gimpuj.info