"Coś" o olejach silnikowych.

Danio

"Coś" o olejach silnikowych.

#1

Postautor: Danio » 05 lip 2010, 07:10

a tu zamieszczam notke o olejach silnikowych.napewno sie przyda:)Poniższe charakterystyki olejów silnikowych, są danymi podawanymi przez ich producentów.
Nie jest to niezależne porównanie opracowane na podstawie badań dokonanych przez osoby trzecie!

1. Klasa lepkości oleju - jest 6 klas olejów zimowych (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i 5 klas olejów letnich (SAE 20, 30, 40, 50, 60). Im niższa liczba przed literą W, tym olej może być stosowany w niższych temperaturach otoczenia. Np. 5W w temp. -35st.C, 10W w temp. -30st.C. Natomiast im wyższa liczba za literą W (oleje letnie), tym w wyższych temperaturach otoczenia może być olej stosowany. Np. SAE 40 w temp. do +40st.C.
Oleje np. 15W40 są olejami uniwersalnymi - wielosezonowymi czyli posiadają cechy olejów zimowych jak i letnich.

2. Klasa jakości oleju - w zestawieniu została podana klasyfikacja amerykańska API (American Petroleum Institute). Określa ona oleje do silników benzynowych i oleje do diesel'i. Oleje do "benzyniaków" są oznaczone litera S, a do diesel'i literą C. Jakość oleju określają kolejne litery alfabetu, np. SA, SB, SC itd. lub CA, CB itd. Im niższa litera alfabetu, tym niższa klasa jakości oleju. Np:
SE - olej przeznaczony do silników z lat '72-'80
SG - olej przeznaczony do silników prod. po roku '89 (z katalizatorem spalin)
CE - olej przeznaczony do diesel'i prod. po roku '83
CF-4 - olej przeznaczony do wysokoobrotowych silników z turbodoładowaniem prod. po '90r.
Większość oleji ma podwójne oznaczenie, np. SJ/CF. Pierwszy człon oznacza priorytet - dla "benzyniaka" czy np. CD/SF - dla diesel'a.
W niektórych oznaczeniach klasy jakości, pojawia się jeszcze skrót EC lub EC II (Energy Conserving lub Energy Conserving II). Oznaczją one, że olej przeszedł pomyślnie badania w API i wzorcowy silnik zużył odpowiednio mniej paliwa w stosunku do jego pracy na oleju wzorcowym (EC I - 1,5% mniej paliwa, EC II - 2,7%, EC III - 3,9%)

3. Wskaźnik lepkości oleju - określa zmiany jego lepkości w funkcji temperatury. Jest on wielkością bezwymiarową, a wylicza się go na podstawie lepkości kinematycznej wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40st.C i 100st.C.
Im wyższy wskaźnik, tym mniejsza zmiana lepkości wraz z temperaturą i tym lepiej. Wysokojakościowy olej powinien mieć wskaźnik lepkości powyżej 130.

4. Temperatura płynięcia - jest to najniższa temperatura, w ktorej olej zachowuje jeszcze swoją płynność.

5. Liczba zasadowa TBN (Total Basic Number) - jest to jeden z najważniejszych parametrów. Charakteryzuje on zdolności myjąco - dyspergujące oleju. TBN jest miarą zawartości detergentów i dyspergatorów w oleju. Im większa, tym lepsze są właściwości myjące i neutralizujące kwaśne produkty spalania paliwa czy oleju. Im większa zawartość siarki w paliwie, tym większa powinna być liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokoprężnych (diesel'i) powinny mieć wyższą TBN ze względu na cięższe warunki pracy.

6. Mineralny, półsyntetyk czy syntetyk?
Olej silnikowy składa się z bazy olejowej (80 - 90%) oraz dodatków uszlachetniających (10 - 20%). Dla oleju mineralnego bazą są produkty powstałe z przeróbki ropy naftowej. Dla syntetycznego bazą są produkty syntezy chemicznej.
Oleje półsyntetyczne, które nie są dokładnie PÓŁsyntetyczne, zawierają bazy mineralne i ok. 30% bazy syntetycznej.

Literatura: "ATM" 11'97, 10'98, "K.S.Ś 1997" - K.Wilson "Czym smarować silnik"po kolei dane charakterystyczne idą:
Nazwa oleju i klasa lepkości, Klasa jakości, Wskaźnik lepkości, Temp. płynięcia, Liczba zasadowa TBN:

Mobil 1 Rally Formula
5W50 - syntetyk API - SJ/CF EC 184 -54 st.C 12mg KOH/g
Mobil 1 0W40 - syntetyk API - SJ/CF EC II 196 -55 st.C 9mg KOH/g
Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 - syntetyk API - CF/SJ EC 196 -55 st.C 9mg KOH/g
Mobil Super S 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 155 -36 st.C 10mg KOH/g
Mobil Super 15W40 - mineralny API - SJ/CF 137; 127 -27 st.C; -26 st.C 10mg KOH/g
BP Visco 5000 5W40 - syntetyk API - SJ/SH/CF EC 170 -36 st.C b.d.
BP Visco 3000 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 154 -33 st.C b.d.
BP Visco 2000 15W40 - mineralny API - SJ/CF 136 -30 st.C b.d.
BP Motor Oil 15W40 - mineralny API - SF/CD 133 -30 st.C b.d.
Castrol Formula SLX 0W30 - syntetyk API - SJ/CF 184 -66 st.C 8,7mg KOH/g
Castrol Formula RS 10W60 - syntetyk API - SJ/CF 179 -57 st.C 8,6mg KOH/g
Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 169 -42 st.C 8,5mg KOH/g
Castrol GTX5 Lightec 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 154 -39 st.C 9,4mg KOH/g
Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralny API - SJ/CF 144 -27 st.C 9,2mg KOH/g
Castrol GTX 15W40 - mineralny API - SG/CD 140 -33 st.C 9,4mg KOH/g
Lotos Syntetic 5W40 - syntetyk API - SJ/CF EC 165 -53 st.C 11,5mg KOH/g
Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetyk API - SG/CD 150 -44 st.C 9,9mg KOH/g
Lotos 15W40 - mineralny API - SG/CD 135 -33 st.C 8,5mg KOH/g
Lotos Diesel 15W40 API - CE/SF 140 -32 st.C 10,5mg KOH/g
Lotos City 15W40 - mineralny API - SF/CC 135 -30 st.C 5,7mg KOH/g
Lotos City Diesel 20W50 - mineralny API - CC 134 -30 st.C 8,5mg KOH/g
Total Quartz 9000 0W40 - syntetyk API - SJ/SH/CF EC II 176 -42 st.C b.d.
Total Quartz 9000 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 172 -53 st.C 11mg KOH/g
Total Quartz 7000 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 150 -41 st.C 10,5mg KOH/g
Total Quartz Diesel 7000 10W40 - półsyntetyk API - CF 150 -44 st.C 10,7mg KOH/g
Total Quartz 5000 15W40 - mineralny API - SJ/CF 135 -33 st.C 10mg KOH/g
Total Quartz Diesel 5000 15W40 - mineralny API - CF 140 -37 st.C 10,7mg KOH/g
Shell Helix Ultra 5W40 - syntetyk API - SJ/CF EC 191 -36 st.C 12,7mg KOH/g
Shell Helix Plus 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF EC 160 -36 st.C 10,4mg KOH/g
Shell Helix Super 15W40 - mineralny API - SH/CD 135 -27 st.C 10,6mg KOH/g
Shell Rimula Ultra 10W40 - syntetyk API - CD/CF 164 -45 st.C 17mg KOH/g
Elf Synthese 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 171 -48 st.C 12mg KOH/g
Elf Competition STI 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 154 -33 st.C 9mg KOH/g
Elf Sporti SRI 15W40 - mineralny API - SJ 135 -27 st.C 9mg KOH/g
Elf Turbo Diesel 15W40 - mineralny API - CF 140 -30 st.C 11mg KOH/g
Neste City Pro 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 158 -48 st.C b.d.
Neste Turbo 10W30 - półsyntetyk API - CF/SF 145 -39 st.C b.d.
Neste Turbo 15W40 - mineralny API - CF/SF 143 -33 st.C b.d.
Neste City Standard 10W40 - półsyntetyk API - SH/CF 155 -42 st.C b.d.
Neste Super 10W40 - mineralny API - SH/CF 145 -36 st.C b.d.
Neste Super 15W50 - mineralny API - SH/CF 140 -33 st.C b.d.
Statoil Lazerway 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 165 -51 st.C 12mg KOH/g
Statoil Superway X 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF 157 -36 st.C 8,1mg KOH/g
Statoil Racingway HP 25W50 - syntetyk API - SG/CD 132 -39 st.C 11,8mg KOH/g
Statoil Selfway 15W40 - mineralny API - SG/CC 147 -36 st.C 9,8mg KOH/g
Statoil Powerway 15W40 - mineralny API - CF-4/CE/SG 140 -33 st.C 9,8mg KOH/g
Daewoo 5W30 - półsyntetyk API - SJ 161 -36 st.C b.d.
Daewoo 10W30 - półsyntetyk API - SJ 141 -33 st.C b.d.
Agip Sint 2000 10W40 - półsyntetyk API - SJ/CF EC 170 -36 st.C 8,6mg KOH/g
Agip Extra HTS 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 210 -43 st.C 8,3mg KOH/g
Agip F.1 Super Motoroil 15W40 - mineralny API - SJ/CD 153 -24 st.C 10mg KOH/g
Agip Super Diesel Multigrade 15W40 - mineralny API - CF-4/SG 142 -30 st.C 11mg KOH/g
Agip Sint Turbodiesel 10W40 - półsyntetyk API - CF/SG 169 -36 st.C 10mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Energy 5W30 - półsyntetyk API - SJ EC 188 -48 st.C 6,5mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Synthetic 5W40 - syntetyk API - SH/SJ/CF EC 164 -56 st.C 8,8mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 X1 Extra 10W40 - półsyntetyk API - SH/SJ/CF EC 149 -33 st.C 11,5mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 15W40 - mineralny API - SH/CF 138 -30 st.C 9,6mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Diesel 15W40 - mineralny API - CF 138 -30 st.C 9,6mg KOH/g
Aquila Extra Synthetic - syntetyk API - SJ/CF 180 -40 st.C 9mg KOH/g
Aquila Super Semisynthetic 10W40 - półsyntetyk API - SG/CD 140 -30 st.C 9mg KOH/g
Aquila Classic 15W40 - mineralny API - SG/CD 130 -25 st.C 9mg KOH/g
Aquila for Gas 10W40 - półsyntetyk do silników zasilanych gazem LPG API - SG 150 -30 st.C 7mg KOH/g
Aquila Diesel Turbo-Max 15W40 - mineralny API - CE/CF-4/SG 130 -24 st.C 10,5mg KOH/g
Aquila Diesel Turbo 15W40 - mineralny API - CE/CF-4/SG 130 -24 st.C 10mg KOH/g
Aquila Diesel 15W40 - mineralny API - CD/SF 130 -24 st.C 12mh KOH/g
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 22:12 przez Danio, łącznie zmieniany 1 raz.

Wróć do „Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości